Шушотаж — маман 1-2 тыңдаушыға және бір тілге аударатын синхронды аударма түрі. Синхронды аудармашы тыңдаушыға жақын отырып, оның құлағына сөйлеушінің сөзімен бір уақытта аударманы сыбырлап отырады.

Сыбырлап аударған кезде, дыбыстық фактормен және аудармашы жұмыс істеуге тура келетін оқшауланбаған жұмыс ортасымен байланысты бірқатар проблемалар туындайды. Аудармашы өзінің даусымен іс-шараның басқа қатысушыларын алаңдатуы немесе сөйлеушінің сөзін толық естімеуі ықтимал. Бұл мәселені синхронды аудармашы кабинасының функциялары мен мүмкіндіктерін ұсынатын «радиогид» тәрізді синхронды аудармаға арналған мобильді жүйелерді пайдалану арқылы шешуге болады. Алайда мұндай синхронды аударма кезінде аудармашының өзі арнайы кабинада емес, шушотаж бағытталатын барлық қатысушылармен бірге залда отырады. Аудармашы аударманы микрофон-петлицаға немесе тағылатын микрофонға ақырын айтады, ал қатысушылар аудармашы дауысын құлақаспап арқылы естиді.

2 сағаттан артық синхронды сыбырлап аудару кезінде аудармашылардың жұппен жұмыс істеуін қамтамасыз ету керек.