Костянтин Іоселіані, президент і генеральний директор

У 1996 році Костянтин Іоселіані заснував компанію Janus Worldwide. Компанія об’єднала групу експертів у галузі перекладу та локалізації, за плечима яких був багаторічний досвід роботи у сфері локалізації в провідних ІТ-компаніях. У 2010 році компанія Janus Worldwide була визнана провідною в Росії та третьою в Східній Європі за обсягом наданих послуг і числом штатних працівників.

Костянтин розпочав свою кар’єру в 1994 році як штатний перекладач компанії SAP – провідного розробника систем ERP та програмних рішень із Німеччини. За короткий час Костянтин пройшов шлях від перекладача до керівника відділу перекладу для країн СНД та Балтії, який координував локалізацію всіх програмних продуктів SAP. За роки роботи в SAP Костянтин отримав широкі знання та досвід роботи в галузі організації перекладацького процесу, технологій локалізації та прийняття управлінських рішень.

Завдяки своєму 17-річному досвіду в галузі локалізації, а також лінгвістичній і фінансовій освіті (диплом із відзнакою Московського державного лінгвістичного університету та диплом Фінансової академії при Уряді Російської Федерації) Костянтин успішно виступає як керівник і лідер компанії, визначаючи стратегію її розвитку в Росії і на міжнародному ринку.

Ігор Могилевський, віце-президент/фінансовий директор

Ігор Могилевський є одним із засновників компанії й керує її фінансовим, ІТ- та DTP-відділами.

Значний досвід роботи фінансовим директором у великих російських компаніях, який мав за плечима Ігор, було вкладено у створення внутрішньої системи ERP компанії Janus, що зробило її незамінним інструментом у роботі проект-менеджерів, менеджерів із продажів, бухгалтерії, а також засобом аналітики для керівництва.

У 1995 році Ігор закінчив Московський комерційний університет.

Дмитро Молодик, директор із розвитку бізнесу

Один із перших співробітників компанії Janus.

У 1999  році почав працювати менеджером проектів.

З 2008 року координує оперативну діяльність компанії, керує роботою проект-менеджерів і очолює департамент багатомовних перекладів.

Відігравав ключову роль у становленні виробничої інфраструктури компанії, відкритті її регіональних офісів і роботі зі стратегічними клієнтами.

Неодноразово виступав із презентаціями на різних галузевих заходах, як-от Localization World, LISA та Tekom.

Випускник філологічного факультету МДУ ім. М. В. Ломоносова, кафедри германського мовознавства.

Світлана Меринова, директор із маркетингових комунікацій

Світлана займається питаннями PR та відповідає за реалізацію маркетингових стратегій компанії на міжнародному та локальному ринках.

Світлана приєдналася до компанії Janus у 2013 році. Вона керує процесами залучення нових клієнтів і укріплення наявних ділових контактів компанії. У її віданні знаходиться оцінка потенціалу та перспектив взаємодії компанії на різних ринках, збільшення рівня поінформованості споживачів про послуги, які надає компанія Janus, а також збір і аналіз статичних даних про маркетингову діяльність компанії.

У 2007 році Світлана закінчила факультет іноземних мов Московського державного обласного соціально-гуманітарного інституту. У 2011 році вона отримала диплом Російського економічного університету ім. Г. В. Плеханова за спеціальністю «Маркетинг».

Дмитро Уланов, технічний директор

Дмитро Уланов приєднався до компанії Janus на початку 2008 року в ролі керівника відділу й за перші два роки роботи побудував один із найпотужніших виробничих відділів, який здатен виконувати об’ємні й технічно складні проекти.

Із середини 2010 року після призначення на посаду технічного директора почав займатись оптимізацією й автоматизацією виробничих технологій і процесів у масштабах усієї компанії.

Дмитро відповідальний за:

  • технології машинного перекладу й автоматизацію повсякденних завдань виробництва;
  • інформаційний портал і веб-сайт Janus;
  • внутрішній аудит і покращення системи менеджменту якості компанії.

Дмитро займається локалізацією програмного забезпечення з 1998 року й наразі має всебічний досвід локалізації, що охоплює переклад, редагування, тестування, інженерні роботи, звукозапис, монтаж аудіо- та відеороликів тощо в галузі бізнес- і мультимедійних додатків, а також комп’ютерних ігор.

Має диплом інженера-економіста, виданий Московським державним університетом шляхів сполучення, і сертифікат внутрішнього аудитора СМК ISO 9001, виданий TÜV SÜD.

Наталія Тарасова, директор із роботи з позаштатними виконавцями

Наталія Тарасова розпочала роботу в компанії у 2014 році як менеджер з роботи із позаштатними виконавцями у багатомовному напрямі, а у вересні 2015 року обійняла посаду старшого менеджера.

У січні 2018 року її призначили директором з роботи із позаштатними виконавцями і зараз вона керує відділом ресурс-менеджменту.

Сфери діяльності Наталії

  • Стратегічне планування роботи відділу
  • Підтримування позитивних показників роботи відділу
  • Забезпечення успішної взаємодії з іншими відділами компанії
  • Вирішення спорів і конфліктних ситуацій

У 2013 році Наталія на відмінно закінчила філологічний факультет Сиктивкарського державного університету, також отримала додатково до вищої освіту у напрямі «Перекладач у галузі професіональної комунікації».

Олена Федорова, директор із якості

Олена Федорова приєдналася до компанії Janus на початку 2010 року як керівник відділу контролю якості багатомовних проектів. Відділ створювався з нуля, і багаторічний досвід роботи Олени в галузі складних проектів із локалізації став більш ніж у пригоді.

З березня 2011 року після призначення на посаду директора з якості Олена координує роботу системи менеджменту якості компанії, бере участь в аналізі складних проектних ситуацій, веде переговори з клієнтами компанії у разі подання рекламацій щодо якості, взаємодіє із сертифікаційними органами, веде документацію.

Наразі Олена поєднує обов’язки з керування якістю в цілому з управлінням відділом контролю якості.

Закінчила факультет іноземних мов Російського державного педагогічного університету ім. О. І. Герцена. У 2011 році пройшла навчання на курсі «Побудова та розробка системи менеджменту якості згідно з ISO 9001:2008» і отримала сертифікат про успішну здачу екзамену, виданий TÜV SÜD Russland. Володіє англійською та іспанською мовами.

Світлана Спиридонова, директор із персоналу

Світлана відповідальна за керування персоналом і розвиток кадрового потенціалу відповідно до стратегічних цілей компанії, зокрема займається підготовкою чинного кадрового резерву, а також реалізацією соціальних та мотиваційних програм для співробітників.

Вона приєдналася до компанії Janus у 2010 році.

Світлана закінчила філологічний факультет МДУ ім. М. В. Ломоносова. У 2009 році отримала диплом ДУ «Вища школа економіки» за спеціальністю «Кадровий менеджмент».