Автоматизована перевірка якості

Усі ми звикли до образу коректора, який вичитує текст, так би мовити, «очима». Проте в сучасних умовах, часто працюючи з текстами величезних об’ємів, коректор фізично не здатний утримати в голові всі вимоги замовника — наприклад, великі глосарії чи детальні вимоги до оформлення. Тому, нарівні зі стандартними «людськими» перевірками, у сучасній галузі перекладів і локалізації широко застосовуються автоматичні (програмні) засоби. Це дає змогу скоротити час і підвищити ретельність контролю якості, а також мінімізувати ймовірні випадкові помилки.

Сучасний інструментарій автоматизованого контролю якості дає змогу виконувати такі перевірки:

  • однаковість форматування (у вихідній мові та в мові перекладу);
  • помилки в цифрах (невідповідність цифр у перекладі та оригіналі);
  • конвертація формату цифр або одиниць вимірювання в мові перекладу;
  • однаковість кінцевих розділових знаків;
  • однаковість термінології (звіряння із заздалегідь укладеним глосарієм);
  • послідовність перекладу (тобто однаковість перекладу одного й того ж «сегмента» тексту);
  • перевірка орфографії.

Деякі з цих перевірок (наприклад, послідовність) майже неможливо виконати на великих об’ємах тексту, не застосовуючи автоматизацію.

Слід зазначити, що така перевірка якості перекладу не виконує автоматичного виправлення помилок. Програми лише подають звіт із переліком припустимих помилок до заданих параметрів. Фахівець, який здійснює перевірку, аналізує знайдені помилки та виправляє їх у тексті самостійно.

Кількість форматів файлів, які можна обробляти за допомогою автоматизованих засобів перевірки, обмежена. У більшості випадків обробці підлягають так звані «двомовні файли», тобто файли формату спеціалізованих CAT-програм або файли, які одночасно містять вихідний і перекладений тексти (наприклад, документи MS Excel).

Функціональне та лінгвістичне тестування

Функціональне та лінгвістичне тестування можна розглядати як закономірний етап, який слідує після завершення процесу локалізації продукту.

Функціональне тестування — це перевірка відповідності функцій локалізованого продукту функціям вихідного, виявлення й документування помилок шляхом покрокового виконання сценарію тестування та порівняння очікуваного й фактичного результатів.

Лінгвістичне тестування — це перевірка локалізованих матеріалів, виявлення й документування таких типів помилок: нечитабельний текст, обрізання й накладання написів, невідповідність перекладу контексту.

У рамках функціонального й лінгвістичного тестування ПЗ та інших елементів виконується повний цикл робіт: аналіз продукту, розробка тест-плану та сценаріїв тестування, проведення тестування з необхідною кількістю ітерацій, внесення правок (за потреби).

Проведення функціонального й лінгвістичного тестування гарантує, що локалізований продукт не буде містити помилок, функціонуватиме і виглядатиме у всіх необхідних мовних версіях так, як це було задумано під час його розробки, буде зрозумілим і зручним у використанні для широкої багатомовної аудиторії, а отже, зможе успішно вийти на нові ринки, що, зі свого боку, відкриває нові можливості та перспективи.