Послідовний переклад – це вид усного перекладу, в процесі якого мовлення перекладається послідовно (перекладач сприймає певний відрізок мовлення та через деякий час відтворює його в перекладі) або після зрозуміння перекладачем думки оратора.

Послідовний переклад вимагає від перекладача гарної пам’яті, швидкої реакції, комунікативного спілкування та фонових знань. Крім того, перекладач використовує систему записування мовлення оратора за допомогою різноманітних заздалегідь напрацьованих скорочень, умовних позначок (так званий перекладацький скоропис) для полегшення подальшого відтворення висловлювань мовою перекладу.

Цей вид перекладу успішно застосовується під час офіційних зустрічей на високому рівні, під час обговорення низки політичних, економічних та інших питань; у роботі конгресів, симпозіумів, виступів, конференцій міжнародного рівня, в прямому ефірі тощо. Одним словом, коли не передбачено синхронний переклад.

Сфера застосування:

  • ділові переговори;
  • телефонні та веб-переговори;
  • зустрічі та круглі столи;
  • брифінги та прес-конференції;
  • переклад під час монтажу й налаштування обладнання.

Переваги послідовного перекладу над усіма іншими видами усного перекладу

  • Не потрібне додаткове технічне обладнання, що підвищує мобільність заходу.
  • Може здійснюватися в русі, наприклад шефмонтаж на промислових об’єктах, переговорах, під час супроводження делегацій.

В учасників з’являється додатковий час, який може бути корисним для обдумування питання (наприклад, на ділових переговорах).