Нові способи подання та передачі інформації стали невід’ємною частиною сучасного життя, значно відсунувши, чи то взагалі витіснивши традиційні. У корпоративному секторі навіть у повсякденній роботі давно обходяться не лише текстовими документами й електронними листами. Щоб швидше та наочніше донести думку до кінцевого адресата, використовують аудіовізуальні образи й інтерактивні презентації.

Мультимедіа поєднує всі форми подачі інформації: текст, звук, зображення, анімації та відео. Водночас робота з локалізації мультимедійних матеріалів значно відрізняється за своєю специфікою від звичайного письмового перекладу через суворі обмеження, які накладає формат. Так, наприклад, під час перекладу для подальшого озвучування існує обмеження на довжину перекладеного тексту, у разі недотримання якого матеріал просто не вкладеться в необхідний хронометраж відео.

Компанія Janus здійснює повний комплекс робіт із перекладу та локалізації мультимедійних матеріалів, створення аудіо, озвучування та субтитрування, а також виконує лінгвістичну перевірку та контроль якості вже готових матеріалів. Послуги надаються як у форматі повного циклу під ключ, так і за окремими етапами залежно від проектних вимог.

Послуги компанії Janus