ІЛЕСПЕ аударма

Ілеспе аударма — үлкен халықаралық оқиғаларды (форумдар, конференциялар, конгресстер және басқалары) өткізгенде кең қолданылатын ауызша аударманың түрі. Іс-шараңыздың форматы мен масштабына қарамастан, біздің ауызша аудармашыларымыз сізге қызмет етуге әрқашан дайын және әртүрлі тілдік жұптарда кез келген тақырыпта жұмыс істейді. Біздің аудармашыларымызда жоғары лингвистикалық білімді қоса, өзінің мамандануына тікелей қатысты тақырыптарда шеберлікпен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін қосымша бейінді білімдері бар.

ІЛЕСПЕ АУДАРМА

Ілеспе аударма – аудармашы аударылған мәтінді тыңдау кезінде бірден орындайтын ауызша аударманың түрі. Классикалық синхронды аударма ілеспе сөйлеу аудармасы үшін арнайы жабдық пен аудармашы кабинасының көмегімен жүзеге асырылады. Синхронистер әрқашан жұпта жұмыс істейді. Ілеспе аударма аудармашыдан шет және ана тілдерін жақсы білуді, көп жылдық дайындықты, жылдам реакцияны және естіген мәтінді бір уақытта тыңдауға және аударуға мүмкіндік беретін арнайы дағдыларды қажет етеді. Синхронист-аудармашы сөйлеушінің сөйлеп болғанын күтпестен, оның сөйлегенін тыңдайды және бір уақытта аударады. Ілеспе аударма кез келген форматтағы халықаралық іс-шараларда қолданылады, әсіресе шетелдік қонақтар мен қатысушылар көп болса, олар үшін бірнеше тілде бір уақытта аударма жасау қажет. Бұған форумдар, конференциялар, семинарлар, конгресстер, презентациялар және ұқсас форматтар кіреді. Аударма жасап отырған синхронист арнайы кабинада отырады, ал оның сөзі іс-шараға қатысушыларға құлақаспап арқылы таратылады.

ІЛЕСПЕ АУДАРМАНЫҢ БАСҚА АУЫЗША АУДАРМА ТҮРЛЕРІНЕН АРТЫҚШЫЛЫҒЫ

  • Баяндамашының сөйлегені үзіліссіз болады, бұл уақытты үнемдеуге, сөйлесудің динамикасын арттырады, ал қабылдауды жандандырады және табиғи етеді. Баяндамашы өзіне назар аудартып, аудиторияның көңіл-күйі мен реакциясын сезінеді.
  • Іс-шара өткізу уақыты ізбе-із аударма пайдаланғаннан екі есе аз.
  • Қатысушылар үшін ыңғайлы, өйткені аудармашының сөйлегені баяндамашының сөйлегенін тыңдауға кедергі келтірмейді.
  • Аударманы бір уақытта бірнеше тілге аудару мүмкіндігі.
  • Ілеспе аударманы ұйымдастырудың көмегімен іс-шараның мәртебесі жоғарылайды.
Проект Yamal LNG
Строительство порта Усть-Луга на побережье Балтийского моря
Создание авиационных двигателей в странах СНГ и Восточной Европы
Проекты долгосрочного устойчивого промышленного развития, предложенные ООН