БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТЕСТІЛЕУ

Бағдарламалық құралды функционалдық тестілеу пайдаланушы толық модельдеу барысында жүйелік қателер мен кемшіліктерді бағдарламалық құралдың өмірлік циклінің бастапқы кезеңінде анықтауға мүмкіндік береді. Барлық қателер арнайы есепте көрсетіледі – ақпарат талдауға және өзгертулер енгізуге қолжетімді болады. Janus Worldwide компаниясының сарапшылары функционалдық тестілеу жүргізуді елемеуге кеңес береді: бұл өмірлік циклінің ең соңғы кезеңдерінде бағдарламалық өнімге өзгерістер енгізуге көп шығын шығарудың алдын алуға көмектеседі.

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛ ЛОКАЛИЗАЦИЯСЫ ҚАРАПАЙЫМ ТАПСЫРМА БОЛМАУЫ МҮМКІН. JANUS КОМПАНИЯСЫ – ТӘЖІРИБЕСІ МОЛ ЖӘНЕ ІСКЕРЛІК БЕДЕЛІ ҮЗДІК ЖЕТКІЗУШІ. БІЗ БЮДЖЕТ ШЕҢБЕРІНДЕ ДАЙЫН МАТЕРИАЛДЫҢ САПАСЫНА ЖӘНЕ ОНЫҢ УАҚЫТЫЛЫ ТАПСЫРЫЛУЫНА КЕПІЛДІК БЕРЕМІЗ.

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТЕСТІЛЕУ

Бағдарламалық құралдың функционалды тестілеуін де назардан тыс қалдыруға болмайды: локализацияланған өнімнің халықаралық нарықтағы жетістігі, демек, әзірлеушінің жетістігі өнімнің өнімділігі мен оның локализацияланған нұсқасының сәйкестігіне байланысты.

ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТЕСТІЛЕУ КЕЛЕСІ КЕЗЕҢДЕРДІ ҚАМТИДЫ:

  • өнімнің талдауын орындау;
  • тестілеудің сызбасы мен сценарийін әзірлеу;
  • тестілеу қайталануларының қажетті санын орындау;
  • өзгертулерді енгізу.

Қателер компанияға, әсіресе оның беделіне үлкен зиян келтіруі мүмкін. Функционалды тестілеу – бұл бағдарламалық құралды локализациядан кейінгі логикалық қадам. Бұл тесттің мақсаты – барлық қателіктерді кезеңдік тестілеу сценарийінде анықтау, тіркеу және нақты нәтижелерді күтілгендермен салыстыру арқылы локализацияланған бағдарламалық құралдың түпнұсқа нұсқасымен дәл жұмыс істеуін қамтамасыз ету. Егер нақты және күтілетін нәтижелер арасында сәйкессіздік болса, Janus компаниясы әзірлеген қателерді бақылау құралы немесе соған ұқсас клиенттің бағдарламалық құралы қателер туралы есеп шығарады.

ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТЕСТІЛЕУДІҢ БАСТЫ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ:

  • бағдарламалық құралды пайдалануды толық модельдеу;
  • жүйелік қателерді уақытылы диагностикалау;
  • бағдарламалық құралдың бастапқы кезеңінде қателерді артық шығынсыз түзету.

МАҚАЛАЛАР