ШУШУТАЖ

Шушутаж — вид усного перекладу, який застосовується у випадках, коли потрібен переклад лише на одну іноземну мову не більше ніж для двох слухачів. Шушутаж, або нашіптування, може знадобитися в найрізноманітніших ситуаціях. Як правило, спеціальне обладнання не потрібне, однак іноді може виявитися вельми корисним. Тоді на допомогу приходить мобільна система для синхронного перекладу типу «радіогід». Мобільність — ключова перевага цього типу перекладу.

ШУШУТАЖ

Шушутаж — це вид синхронного перекладу, за якого спеціаліст перекладає 1–2 слухачам і лише однією мовою. Синхронний перекладач, перебуваючи безпосередньо поряд із слухачем, нашіптує йому переклад на вухо одночасно з мовленням доповідача.

Під час перекладу нашіптуванням виникає низка проблем, пов’язаних із шумовим чинником і неізольованим робочим середовищем, у якому доводиться працювати перекладачу. Можливо, перекладач своїм голосом відволікатиме інших учасників заходу чи не зможе слухати все, що говорить доповідач. Усуненню цих проблем приятиме використання мобільної системи для синхронного перекладу типу «радіогід», яка забезпечує практично ті ж самі функції та можливості, що й кабіна синхронного перекладача. Однак у разі такого синхронного перекладу сам перекладач перебуває не в спеціальній кабіні, а в залі, поряд з усіма учасниками, яким адресовано шушутаж. Перекладач тихо промовляє переклад у петличний мікрофон, а учасники чують голос перекладача через навушники.