ПОСЛІДОВНИЙ ПЕРЕКЛАД

Послідовний переклад — вид усного перекладу, що користується попитом у разі проведення переговорів, круглих столів, пресконференцій, шефмонтажних і пусконалагоджувальних робіт та супроводу делегацій. Він не вимагає спеціального обладнання, а відповідно може здійснюватися в русі, що є одним із його ключових переваг. Наші перекладачі володіють не лише вищою лінгвістичною, а й додатковою профільною освітою, що дає їм змогу по-справжньому віртуозно працювати з тематиками, відповідними своїй спеціалізації.

ПОСЛІДОВНИЙ ПЕРЕКЛАД

Послідовний переклад — це вид усного перекладу, у процесі якого мовлення перекладається послідовно (перекладач сприймає відрізок мовлення й через деякий час відтворює його в перекладі) або після розуміння перекладачем думки оратора.

Послідовний переклад вимагає від перекладача хорошої пам’яті, швидкої реакції, комунікативних навичок, фонових знань. Крім того, перекладач використовує систему запису мовлення оратора за допомогою різних попередньо напрацьованих скорочень, умовних символів (так званий перекладацький скоропис) для полегшення подальшого відтворення висловлювання мовою перекладу.

Послідовний переклад успішно застосовується під час офіційних зустрічей на високому рівні, під час обговорення низки політичних, економічних та інших питань, у роботі конгресів, симпозіумів, виступів, конференцій міжнародного рівня, у прямому ефірі тощо, у всіх тих випадках, коли не передбачено синхронний переклад.

НАЙЧАСТІШЕ ЦЕЙ ВИД ПЕРЕКЛАДУ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ ЗАХОДАХ:

  • ділові переговори;
  • телефонні й вебпереговори;
  • зустрічі та круглі столи;
  • брифінги та прес-конференції;
  • під час монтажу й налаштування обладнання.

ПЕРЕВАГИ ПОСЛІДОВНОГО ПЕРЕКЛАДУ НАД ІНШИМИ ВИДАМИ УСНОГО ПЕРЕКЛАДУ

  • Не потрібне додаткове технічне обладнання, що підвищує мобільність заходу.
  • Може здійснюватися в русі (наприклад, шефмонтаж на промислових об’єктах, переговорах, під час супроводу делегацій).
  • В учасників з’являється додатковий час, який може бути корисним для обдумування запитання (наприклад, на ділових переговорах).